Soul-Body fusion®

Få hjælp til at forene kroppens og sjælens frekvens permanent. Så du med mindst mulig anstrengelse kan manifestere/tiltrække det liv - helbred, velstand og velvære, som din sjæl vejleder dig til.
(Certificeret af Jonette Crowley - forfatter til "The Eagle and The Condor").

Pris: 900 kr. for en fuld behandling der forløber over 3 uger.