Priser:

Du betaler efter tid som følger:

Intuitiv Live-Coaching: 750,- kr. pr. session á 1 time og 15 min.

Du kan købe ekstra tid med 150,- kr. pr. 15 min.

Parterapi: 1.200,- kr. (2 timer)

Regression og Sjælehentning: 1.200,- kr. (2 timer)

Soul-Body fusion®:
900 kr. for en fuld behandling der forløber over 3 uger.

Healing the Light Body - Shamanistisk Healing: 750,- kr. pr. session á 1 time og 15 min.

Reconnective Healing: 750,- kr. incl. samtale pr. session.

The Reconnection: Ca. 2.500 kr. - svarende til værdien af 333 euro i danske kr.

Selvudviklingsgrupper: 300,- kr. pr. gang.

Telefonkonsultation (f.eks. tydning af drømme eller
vejledning ved aktuelle spørgsmål/problemer):
Du betaler efter tid - 30 minutter: 300,- kr.

Naturterapi: Vi bruger den skønne og kraftfulde natur i mit område til at støtte processen og kontakten med din indre kraft. En meget healende oplevelse - også når der sker store forandringer i livet.
Pris aftales i forhold til tid og eventuel overnatning i naturen.

Priser for foredrag og undervisning efter nærmere aftale.

Tlf. 57 80 35 02.

Bank-konto: Reg.nr. 0573 Kontonr. 3119577527