Dansen med livet

Hel dig selv - kom hjem -
gennem fri intuitiv bevægelse og lyd

Har du lyst til at danse i din egen rytme - følge dine egne impulser? Så er Livets dans - fri intuitiv dans måske noget for dig. Den kan f.eks. udfolde sig i stille og indadvendt bevægelse, eller udadvendt sprudlende livsglæde, i urvrede eller dyb sorg. Det er en opdagelses- og udviklingsrejse via kroppen og intuitionen udtrykt og forløst via bevægelse og lyd.

I den intuitive dans skal kroppen ikke tvinges til at lave bevægelser, som er den imod. Bevægelserne er ikke styret af tanken - derimod handler det om at slippe kontrollen, at flyde med, at vove sig ud af det kendte og ind i uvishedens frugtbare grobund for ren kreativitet og frihed - at danse med livet.

(The World fra Mary Hanson Roberts tarot)

"I vores villighed
til at træde ind i det ukendte,
feltet af alle muligheder,
overgiver vi os selv
til den skabende bevidsthed,
som koreograferer universets dans."
Deepak Chopra

Intuitiv dans er omsorg for kroppen, sjælens bolig og tempel i livet - en vældig god metode til virkelig at komme tilstede i kroppen, at få en god jordforbindelse.

Der er utrolig meget glæde i at danse og synge, og ikke mindst i det frie individuelle intuitive udtryk. Og glæden kan også være, at give plads til f.eks. den sorg eller vrede, som måske lige nu fylder dig - at du giver dig selv lov til at være den, du er. I dansen med livet handler det nemlig meget om at være den du er lige nu, uanset dit mål og dine ambitioner for, hvordan du gerne vil blive. At gå den vej som livet er. "Jeg længes hjem, jeg ser et bål, men ved at vejen er mit mål" (fra Sissel Kyrkjebø, Soria Moria).

Din krop husker alt - både lykkelige stunder og traumatiske hændelser, som f.eks. kan lagres som spændinger og blokeringer forskellige steder i organismen. C.G. Jung pegede allerede i 1916 på den fri og spontane dans som en form for terapeutisk vej til Selvet. Han så i den fri og fantasifulde dans et kropsligt og billeddannende alternativ - og supplement - til den sproglige vej til Selvet, som den sædvanlige terapi og drømmetydning ofte benytter sig af. Både når målet er helbredelse af psykiske (og psykosomatiske lidelser), og når ønsket er personlig vækst og modenhed. Min erfaring fra eget personligt udviklingsarbejde samt fra mit arbejde med klienter og elever fortæller mig at Jung så afgjort havde ret i, at den frie spontane dans er et utrolig godt supplement til samtale i forbindelse med psykisk arbejde - personlig udvikling.

Gennem fri intuitiv dans og lyd - bevægelse og sang, der udspringer af dig, lige nu - lige her, kan du udtrykke og forløse det, din krop gemmer på og dermed få en bedre kontakt til din indre kerne af kærlighed, glæde, kraft og visdom. Der er plads til alle følelser, uanset om det er glæde, vrede, sorg, angst eller andet, du har brug for at udtrykke i bevægelse og lyd.

Dårlig ryg, ben eller andet er ikke nogen hindring. For i livets dans - intuitiv fri dans - følger du hele tiden kroppens indre impuls til, hvor meget og hvordan den ønsker at bevæge sig, og også små stille bevægelser er helende for krop, sind og ånd. Jeg har selv prøvet at danse livsdansen i en periode, hvor jeg måtte tage meget hensyn til min krop og hele tiden lytte indad. Jeg oplevede det som en gave, at jeg ikke bare kunne springe rundt, men hele tiden var nødt til at lytte indad til, hvad der var ok og godt for min krop lige nu - jeg var tvunget til at være. Nogen gange måtte jeg ligge ned og lave små stille langsomme bevægelser, og det var skønt og meget healende.

Den intuitive dans, som jeg underviser i, er bl.a. inspireret af Gabrielle Roth, som har skrevet bogen "Trin mod ekstase - en moderne shamans lære". Gabrielle er selv udlært indenfor den klassiske dans, men p.g.a. en knæskade måtte hun lægge dansen på hylden, til hun opfandt sin egen helende intuitive danseform. Denne danseform tager udgangspunkt i den indre intuitive vejledning og bygger på, at alt i universet bevæger sig i 5 grundlæggende rytmer - fra den bløde flydende form, over staccatoens afgrænsede og skarpe bevægelser til ekstasen i kaos, der glider over i det lyriske og klinger af i stilhed.

Jeg har selv bevæget mig rundt i mange forskellige bevægelsesformer gennem de sidste 20 år - fra den strukturerede faste form over til det frie, unikke personlige udtryk i Livsdansen (som jeg har danset hos Kirsia Benedikte Olufsen, som er elev af Gabrielle Roth). Og her følte jeg virkelig, at jeg begyndte at komme "hjem". Jeg fik kontakt med dybe kraftfulde sider af mig selv, som jeg oplevede var meget mere ægte - meget mere mig end de sider, jeg hidtil havde kendt til.

The fool fra Tarot (Mary Hanson Roberts), som jo både står for start og slutning på den store arkana - den ubundne eventyrer- kan illustrere udviklingsrejsen fra det lille uspolerede barns glade frie dans (uden tanke for, hvad andre tænker og mener) gennem tilpasningen og de strukturerede bevægelses- og lydformer, tilbage til det glade frie individuelle udtryk i livsdansen, den frie intuitive bevægelse og lyd.

I den intuitive dans og sang kræves der overhovedet ingen danse- eller sangerfaringer eller specielle evner, blot lyst - Livets dans er for alle. Vi veksler mellem indadvendt fordybelse og centrering og udadvendt bevægelse og kontakt. Og du kan selv gå hjem og danse videre - lave din daglige eller ugentlige eller når du har lyst danse-meditation.

Annalise Stourup de Moladeafholder workshops med Intuitiv dans og lyd både endags og længere forløb i København og andre steder på Sjælland. Nærmere oplysninger og tilmelding på tlf. 57 80 35 02.

Jeg arbejder desuden med individuel coaching/vejledning, og selvudviklingsgrupper samt foredrag og undervisning af grupper indenfor psykoterapi/personlig udvikling - livskvalitet, livsglæde og september 2011 starter en ny uddannelse til Intuitiv Life-Coach og Healer v/Annalise Stourup de Molade.