Intuitiv Life-Coaching og Healing
- med udgangspunkt i følelser, krop, sind og ånd

Personlig udvikling til glæde, livsudfoldelse, indre ro og styrke

Er du tilfreds med dit liv -
arbejdsmæssigt og privat? - eller er der noget, du kunne ønske at ændre?
Svært ved at finde din vej - eller modet til at gøre det du inderst inde gerne vil?
Angst, sorg, depression, kriser, manglende selvværd, frustration, problemer, afhængighed?
Aftal tid for coaching/terapi, individuelt, par
og grupper i Nyrup samt i Huset Innanna,
Nordre Frihavnsgade 17D, 2100 Kbh. Ø.

Coaching/vejledning/terapi kan også foregå
pr. tlf., hvis det passer dig bedst.

Fra problem til mulighed, fra begrænsning til frihed

Ønsker du at få det bedre med:
* din følelse af selvværd
* dit forhold til partner, forældre og andre
* dit forhold til din krop og seksualitet
* dit helbred - fysisk og/eller psykisk
* din følelse af kærlighed til dig selv og andre
* dit forhold til arbejde og økonomi

* din evne til at sige til og fra

Eller at få mere kontakt med:
* din evne til at være i nu'et
* din livsglæde og livslyst
* din intuitive indre vejviser
* din følelse af indre ro og harmoni
* din kreative udfoldelse
* din evne til at lege og ha' det sjovt
* din evne til at udtrykke følelser og ønsker
* din evne til at gøre drømme til virkelighed

Kriser, problemer og kaos kan vendes til muligheder og vækst

Hvordan og med hvilke redskaber jeg arbejder:

Mit udgangspunkt i coaching/vejledning og terapi er, at vi hver især har adgang til svarene og løsningerne på vores spørgsmål og problemer, men at vi nogen gange kan have brug for hjælp f.eks. hos en coach eller terapeut til at hjælpe os til at finde svarene og til at være med os i de følelser, vi får kontakt med.

Som coach arbejder jeg med en holdning af ubetinget accept, respekt og kærlighed overfor dig og det du har med dig, da jeg tror på, at vi alle altid gør og har gjort vores bedste udfra vores aktuelle overbevisninger og for at tage vare på os selv.

Jeg har selv erfaret gennem mange års terapi, uddannelse og træning, og siden gennem mit arbejde med klienter, at netop det rum af tillid, der kan opbygges via accept, kan få forsvarsværkerne til at falde, så der kan komme lys på gamle overbevisninger og bortgemte og fortrængte oplevelser og aspekter og dermed kan vi efterhånden få frigivet de bortgemte ressourcer - og få mere glæde ind i livet.

I coaching og terapi gør jeg brug af mange forskellige metoder og værktøjer, som jeg har gode erfaringer med f.eks. fordybelse i kropsbevidstheden, option-/udforskningsdialog, drømmeanalyse, regression, Reconnectiv Healing, The Reconnection, åndedrætsterapi, krop- og gestaltterapi, intuitivt krops- og lydterapi, lydhealing, shamanistisk healing, sjælehentning, indfølende kommunikation (girafsprog), kunstterapi, visualisering, meditation, energiarbejde/healing bl.a. inspireret fra Peru samt Hopi-indianerne og Curanderos - Mexikanske shamaner.

Jeg vælger intuitivt mellem de forskellige metoder, i samråd med dig.

Få hjælp til at finde din vej - også gennem krise og kaos!

Pris for 1 session á 1 time og 15 min: Kr. 750,-.
(Du kan købe ekstra tid med kr. 150,- pr. 15 min.)